DESFIINŢARE CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ
ŞI CONSTRUIRE
"CENTRU DE AFACERI"

Număr referinţă: Cod SMIS 32644
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară  4 – ”Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”
Domeniul de intervenţie 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”
SC MECFLEX  SRL, în calitate de Beneficiar, anunţă finalizarea implementării proiectului de finanţare cu titlul DESFIINŢARE CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ ŞI CONSTRUIRE “CENTRU DE AFACERI”, derulat pe o perioadă de 31 de luni.

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, prin crearea unei structuri de sprijinire şi dezvoltare a afacerilor în judeţul Constanţa, localitatea Eforie Sud, în scopul creării de noi locuri de muncă şi susţinerii unei creşteri economice durabile.

Obiectivul specific al proiectului este atragerea investiţiilor şi dezvoltarea potenţialului resurselor umane şi materiale din localitatea Eforie Sud, judeţul Constanţa, prin construirea Centrului de Afaceri în scopul sprijinirii dezvoltării mediului de afaceri regional şi local.

Proiectul susţine dezvoltarea infrastructurii de afaceri a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale locale şi crearea de noi locuri de muncă prin:
•  Construirea unui Centru de Afaceri modern, cu facilităţi şi servicii suport de calitate pentru IMM-urile din sectorul serviciilor;
•  Crearea a 66 de noi locuri de muncă permanente în cadrul firmelor găzduite în structura de afaceri şi 6 noi locuri de muncă  create în cadrul SC MECFLEX SRL pentru administrarea Centrului de afaceri;
•  12 firme găzduite în cadrul Centrului de afaceri la doi ani de la finalizarea proiectului alcătuite în proporţie de 100% din IMM, din care cel puţin 90% microîntreprinderi şi întreprinderi mici

PLANURI

Fiecare nivel este bine delimitat si predispus catre o anumita destinatie de folosire. Spatiul este gandit in functie de anumite criterii care definesc confortul si eficienta. Descopera spatiile Carmen Sylva.

VEZI PLANURILE
Presa

Ne place sa comunicam. Ne place sa fim dinamici si cautam perfectiunea in toate actiunile noastre. Va invitam sa descoperiti o alta lataura a noastra urmarind comunicarea Carmen Sylva.

VEZI COMUNICAREA
Eforie sud

Este greu sa intelegeti conceptul nostru daca nu cunoasteti aspecte importante  alte istoriei orasului Eforie Sud. Geneza numelui si caracteristicile traditionale si estetice se regasesc.

CITESTE MAI MULTE